Шановні відвідувачі!

Вітаючи вас на сайті Лебединської районної ради, сподіваюсь, що розміщені на ньому матеріали допоможуть вам оперативно отримати повну та достовірну інформацію про діяльність районної ради та 23 сільських рад району, сприятимуть взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості при вирішенні актуальних питань життєдіяльності територіальних громад.

 

З повагою, голова Лебединської районної ради Василь Калита!

   
   

Документи  

   

Корисні посилання  

   

З 1 січня 2020 року набирають чинності зміни до Закону України «Про запобігання корупції»

Так, Законом значно розширено коло близьких осіб.

Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї».

Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї при поданні декларації.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ >>

   
Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: вул.Сумська, 12, м.Лебедин, 42200;

на електронну адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;

факсом: (05445) 2-22-42.

Форма оформлення запиту і Порядок подання запиту на інформацію та її отримання  затверджені розпорядженням голови районної ради №14 від 09.06.2011. Вказані документи доступні для завантаження в розділі "Загальні документи". 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 Розпорядник інформації:  Лебединська районна рада

Запитувач інформації: (Прізвище, ім’я, по батькові чи найменування):

Адреса: _______________

Номер телефону:________________

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо:

Відповідь надати (необхідне підкреслити):

Поштою_____________

Факсом /Вказати номер факсу/______________

Електронною поштою /Вказати E-mail/_______________

В усній формі /Вказати номер телефону/____________

 

__/дата/__                            _/підпис/_

                                          

Прізвище та  підпис працівника, який оформив усний запит    __________________________

                                                                             

ЗАРЕЄСТРОВАНО: «___»________ 201_ року №____

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ЇЇ ОТРИМАННЯ

Запитувач може звернутись до районної  ради із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі її  діяльності чи знаходиться у володінні районної ради незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково вказується:

1) ім'я (найменування) запитувача;

2) поштова адреса або адреса електронної пошти,  номер телефону, якщо такий є;

3) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4) підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити щодо надання публічної інформації приймаються у виконавчому апараті районної ради  за адресою: вул. Сумська,12, м.Лебедин, 42200 у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00).

Запити можуть подаватися на вибір запитувача: усно , телефоном за номером:  2-28-82, факсом за номером: 2-22-42, електронною поштою за спеціальною адресою:  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , письмово за адресою: вул.Сумська, 12, м. Лебедин Сумської області, 42200 .

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не в змозі подати письмовий запит особисто, його оформляє відповідальна особа виконавчогго апарату районної ради.

З метою максимального спрощення процедури подання запиту запитувач може використовувати форму інформаційного запиту (додається), яку можна отримати в приміщенні районної ради або на офіційному сайті  районної ради.

При необхідності відповідальна особа надає запитувачам консультації щодо оформлення запиту.

Відповідь запитувачу надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на поштову або електронну адресу, факсом або телефоном).

Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що  запитувач повідомляється  в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна рада, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

У задоволенні запиту може бути відмовлено при недотриманні передбачених законом вимог до запиту на інформацію.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді запитів на інформацію, мають право на підставі ст.23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись до голови районної ради або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

 

ЛЕБЕДИНСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 05.05.2015
м. Лебедин № 11

Про затвердження порядку відшкодування
та розміру фактичних витрат на
копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію

Відповідно до статті 21 Закону України « Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»:

 1. Затвердити порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у виконавчому апараті Лебединської районної ради (додаток 1).
 2. Затвердити розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у виконавчому апараті Лебединської районної ради (додаток 2).
 3. Керуючій справами виконавчого апарату районної ради Половій Г.В. забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному сайті районної ради.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горошко С.О.

 

Голова районної ради В.Г.Калита

 

Додаток 1
до розпорядження голови
районної ради
від 05.05.2015 № 11

Порядок
відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом
на інформацію у виконавчому апараті Лебединської районної ради

 1. Цим порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у виконавчому апараті Лебединської районної ради.
 2. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
 3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.
 4. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється запитувачем у будь-якій фінансовій установі.
 5. У разі, якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк.
 6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахунок цих витрат здійснюється бухгалтерією виконавчого апарату районної ради. Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві.
 7. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді.
 8. Особі, яка подала запит на інформацію і не оплатила фактичних витрат, пов'язаних з копіюванням або друком, надається письмова відмова у задоволенні запиту.
 9. Запитувач має право оскаржити відмову в задоволенні запиту на інформацію до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Заступник голови районної ради С.О.Горошко

 

 

Додаток 2
до розпорядження голови
районної ради
від 05.05.2015 № 11

 

Розмір фактичних витрат
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом
на інформацію у виконавчому апараті Лебединської районної ради

 

Послуга, що надаєтьсяРозмір фактичних витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк документів формату А3 та збільшеного розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк документів будь – якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

Примітка: розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

Заступник голови районної ради С.О.Горошко

 

 

          ВИДИ  ІНФОРМАЦІЇ, ЯКОЮ  ВОЛОДІЄ  ЛЕБЕДИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

1.        Списки депутатів Лебединської районної ради

2.        Перелік постійних комісій Лебединської районної ради.

3.     Перелік депутатських фракцій (груп) в Лебединській районній  раді

4.        Списки депутатських фракцій Лебединської районної ради

5.        Списки депутатських груп Лебединської районної ради

6.        Список членів президії Лебединської районної ради

7.        Порядки денні сесій Лебединської районної ради

8.        Проекти рішень Лебединської районної ради

9.        Рішення Лебединської районної ради

10.     Перелік рішень Лебединської районної ради

11.     Протоколи сесій Лебединської районної ради

12.     Протоколи засідань президії Лебединської районної ради

13.     Протоколи нарад при голові районної ради.

14.     Інформація про  реєстрацію депутатів районної ради на пленарних засіданнях ради.

15.     Протоколи засідань постійних комісій Лебединської районної ради

16.     Контрольні справи по виконанню рішень  районної ради, президії та розпоряджень голови обласної ради ( в т.ч. районних програм )

17.     Депутатські запити, депутатські звернення та документи з їх виконання

18.     Плани проведення семінарів, навчань сільських   голів та секретарів сільських рад району.

19.     Переліки щотижневих  заходів, які плануються до проведення  в районі.

20.     Розпорядження голови  Лебединської районної ради з основної діяльності

21.     Розпорядження голови Лебединської районної ради про відрядження працівників виконавчого апарату Лебединської районної ради

22.     Службові номери засобів зв'язку и посадових осіб  виконавчого апарату районної  ради

23.     Посадові інструкції працівників виконавчого апарату Лебединської районної ради

24.     Матеріали щодо стажування посадових осіб на посадах .

25.     Матеріали щодо формування кадрового резерву для служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому апараті Лебединської районної ради

26.     Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Лебединської районної ради

27.     Матеріали щодо підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату Лебединської районної ради

28.     Графіки  особистого прийому громадян керівництвом та працівниками виконавчого апарату Лебединської районної ради.

29.     Узагальнені дані про звернення громадян до районної ради.

30.     Описи справ   постійного зберігання.

31.     Кошторис Лебединської районної ради на рік.

32.     Звіт про виконання кошторису Лебединської районної ради на рік.

33.     Статистичні звіти

34.     Звіти про вакантні посади.

35.     Узагальнені звіти про надходження та виконання запитів на публічну інформацію.